Ceny za naše služby

Ceny za lékařské výkony  jsou individuální, záleží na rozsahu výkonu a druhu použitého materiálu. Výsledná cena je stanovena až po vyšetření a ošetření pacienta.

Spolupracujeme pouze se zdravotními pojišťovnami, se kterými máme uzavřenou smlouvu a to jsou:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

červené logo oborové zdravotní pojišťvny 207 - stomatologie Praha 5 vojenska zdravotni pojistovna Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Česká průmyslová zdravotní pojišťovna